OnDutyPlanner

Effektiv vagtplanlægning med automatisk lønhåndtering

• Overblik over bemanding

• Kvalificeret bemanding på alle pladser

• Advarsel ved overtrædelse af overenskomster

• Automatisk afstemning af forbrug af ferie og afspadsering

• Automatisk beregning af løntillæg

• Ledelsesinformation over timeforbrug mv.

• Enkelt og brugervenligt system

OnDutyPlanner opfylder virksomhedens ønsker om optimal planlægning – og medarbejdernes ønsker om overblik over deres vagter.

Læs mere om OnDutyPlanner på hjemmesiden Vagtplanlægning til dig

OnDutyPlanner giver medarbejdere adgang til deres personlige vagtskema på intranettet. Se også Vagtplan til dig