GateQualityManager

GateQualityManager er et enkelt system til udfyldelse af de obligatoriske OPDEP/SCCL-skemaer i gaten. Tidligere var gate-personalet tvunget til at indtaste de samme data i to forskellige systemer, men ved hjælp af GateQualityManager skal oplysningerne kun indtastes én gang.

Bedre kvalitetskontrol i Ground Services

Med GateQualityManager får driftslederen mulighed for hurtigt at trække detaljerede statistikker ud, følge op på evt. manglende kvalitetsrapporter og gemme alle oplysninger om flights, så de senere er let tilgængelige.

GateQualityManager samler værdifulde oplysninger om flight-handling og giver SAS Ground Services mulighed for at optimere kvaliteten.

GateQualityManager guider gate-personalet gennem rapportering, fx med markeringer af, hvilke felter der skal udfyldes.